Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Yr Oen ar ei Orsedd

25 Mawrth 2018 | gan Gwynn Williams

Yr Oen ar ei Orsedd – Golwg ar Esgyniad Iesu Grist

  • gan Gwynn Williams
  • 38 tud.
  • Clawr Meddal
  • ISBN 978-1-85049-256-6
  • Am ddim

Nid yw esgyniad Iesu Grist i’r nefoedd yn cael llawer o sylw heddiw. Hyd yn oed yn y Gymru hon mae llawer yn ddigon cyfarwydd â hanes ei eni, ei fywyd ar y ddaear, ei farwolaeth ar y groes, a’i atgyfodiad y trydydd dydd. Ond ei esgyniad yn ôl i’r nefoedd wedyn? Pwy sy’n rhoi unrhyw sylw i’r digwyddiad hwnnw?

Pwrpas y llyfryn hwn yw ein hatgoffa fod yr esgyniad yn ddigwyddiad pwysig yn hanes Iesu Grist. Mae hefyd yn dangos fod ei esgyniad yn berthnasol iawn i ni heddiw. Ar sawl cyfrif gall y dyddiau hyn fod yn ddigon anodd i’r rhai sy’n arddel y ffydd Gristnogol. Ond gwelwn yn y llyfryn hwn fod cysur, calondid, a bendith wrth godi golygon at yr ‘Oen ar ei orsedd’.
I dderbyn y llyfr – cliciwch yma

Adnodd diwethaf

Adnodd nesaf