Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Joel

25 Mawrth 2018 | gan Gwynn Williams | Joel 1

Joel – Proffwyd Galar a Gobaith

  • gan Gwynn Williams
  • 46 tud
  • Clawr Meddal
  • ISBN 978-1-85049-255-9
  • am ddim

Mae sawl un wedi gwneud y sylw mai llyfrau’r ‘proffwydi bach’ – hynny yw, y llyfrau hynny sy’n dod ar ddiwedd yr Hen Destament – yw’r rhan o’r Beibl sydd fwyaf anghyfarwydd inni heddiw. Yn ôl rhai, dyma’r tudalennau glanaf yn ein Beiblau. Ond mewn gwirionedd mae’r llyfrau hyn yn hynod o berthnasol inni am eu bod yn trafod nifer o faterion sydd o ddiddordeb a chonsýrn i’n cyfnod ni.

Ond sut, meddwch, y gall Duw lefaru wrthym ni heddiw trwy lyfr fel Joel sy’n ymddangos mor hynafol ac anniddorol (ar yr olwg gyntaf). Da atgoffa ein hunain o eiriau Paul i Timotheus:
‘Y mae pob Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw ac yn fuddiol i hyfforddi, a cheryddu, a chywiro, a disgyblu mewn cyfiawnder’ (2 Timotheus 3:16).
Mae llyfr Joel, fel pob llyfr arall yn y Beibl, wedi ei ysbrydoli gan Dduw er lles inni. Wrth droi at Joel, felly, ein bwriad yw nid yn unig ceisio ei ddeall ond hefyd tynnu sylw at y gwersi ysbrydol sydd ynddo inni heddiw.

Gobeithiwn y bydd cynnwys y pregethau hyn yn gymorth, yn her, yn gysur, ac yn fendith.

I dderbyn y llyfr – cliciwch yma

Adnodd diwethaf

Adnodd nesaf