Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Ioan Fedyddiwr

17 Hydref 2017 | gan Peter Davies

IOAN FEDYDDIWR

Dyn unigryw oedd Ioan Fedyddiwr. Bwytâi fwyd rhyfedd a gwisgai ddillad hynod. Tyrrai pobl ato i’r anialwch i wrando ar ei neges chwyldroadaol.
Egyr y Testament Newydd gydag Ioan Fedyddiwr yn galw ar y bobl i edifarhau am eu pechodau (Mathew 3:2). Uniaethodd ei hunan â’r llais oedd yn galw am baratoi ffordd i’r Arglwydd (Eseia 40:3). Gwyddai fod ganddo neges arbennig i’w chyhoeddi ac felly glynodd yn unplyg wrthi.
Safai Ioan y tu allan i’r sefydliad crefyddol parchus. Ond hyd yn oed wrth i’r bobl dyrru ato i’w bedyddio am faddeuant pechodau, fe’u cyfeiriai hwy y tu hwnt i’w hunan at “Oen Duw” (Ioan 1:29). Cyfrwng y neges oedd Ioan ac nid y neges ei hun.
Yn rhinwedd ei waith yn bedyddio’r edifeiriol daeth yn syndod i Ioan bod Iesu yn ceisio bedydd. Nid oedd gan Iesu bechod i edifarhau amdano ac felly nid oedd angen ei fedyddio. Ond mae Iesu yn uniaethu Ei Hun â’r ddynoliaeth y mae wedi dod i farw drosti (Mathew 3:15).
Parthed gwaith gwaredigol Duw fe welwn fod Ioan Fedyddiwr yn dwyn tystiolaeth i ddwyfoldeb Iesu. Yn y Bedydd mae Duw y Tad yn cymeradwyo’i Fab wrth i’r Ysbryd Glân ddisgyn ar Iesu (Mathew 3:16-17). Iesu yw y Duw-ddyn perffaith sy’n Waredwr cymwys i ni.

Cryfderau

 • Rhagflaenydd y Meseia
 • Pregethwr dewr
 • Dyn digyfaddawd

Gwendidau

 • Amheuodd Feseianaeth Iesu pan oedd yn y carchar

 

Gwersi

 • Nid yw Duw’n addo bywyd rhwydd i’w weision
 • Mae sefyll dros y gwir yn costio’n ddrud

 

Ffeithiau

 

 • Lleoliad: Jwdea
 • Gwaith: Proffwyd
 • Cyfoeswyr: Herod a Herodias
 • Perthnasau: Tad – Sachareias; mam – Elisabeth; cefnder – Iesu
 • Mae’r enw ‘Ioan’ yn golygu ‘Mae’r Arglwydd yn raslon’

 

Adnodau

 • Eseia 40:3;
 • Malachi 4:5-6;
 • Mathew 3:1-12, 11:2-15, 14:1-12, 16:14 a 21:23-7;
 • Luc 1:5-25, 57-80;
 • Actau 1:5,22 a 13:24-5

Ffeiliau i lawrlwytho

Lawrlwytho PDF