Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Arolwg o’r Beibl: Llyfrau’r Gyfraith

6 Rhagfyr 2011 | gan Derrick Adams | Deuteronomium | Exodus | Genesis | Lefiticus | Numeri

Dyma grynodeb o gynnwys llyfrau’r gyfraith.  Yn y siart (gweler y rhestr neu’r PDF isod) mae’r amser yn nodi pryd yr ysgrifenwyd y llyfrau. Mae’r rhaniadau yn fras iawn i roi syniad o’r cynnwys, a phwrpas yr adnod allweddol yw nid nodi adnodau enwocaf y llyfr ond un o’r adnodau sy’n crynhoi rhai o’r prif negeseuon.

Mae llyfrau’r gyfraith yn gosod sylfaen i’r Beibl. Yma cawn hanes Duw yn creu’r byd, y cwymp i bechod ac addewid Duw am iachawdwriaeth. Mae’n cyflwyno i ni’r ddealltwriaeth Gristnogol sylfaenol o gyflwr y byd. Nodaf yn sydyn 3 o’r prif themâu.

1. Dechreuad pobl Dduw

Mae hanes y patriarchiaid yn darlunio y prif wirioneddau am achubiaeth pobl Dduw. Abraham yn dangos pwysigrwydd ffydd, Isaac yn dangos yr angen am enedigaeth wyrthiol a Duw yn darparu oen yn aberth yn ein lle. Mae Jacob yn ein hatgoffa mai pechaduriaid sy’n cael eu troi yw pobl Dduw a Joseff yn dangos mai Gwaredwr gwrthodedig sy’n ein hachub. Ond daw’r darlun amlycaf o iachawdwriaeth yn yr Exodus o’r Aifft a’r Pasg.

2. Y Gyfraith 

Gellir rhannu’r cyfreithiau yn rhai seremonïol, sifil a moesol. Pwrpas y gyfraith, yn ogystal â llesteirio drygioni yn y gymdeithas, yw dangos ein pechod ni a sancteiddrwydd Duw, a’n harwain ni at Grist.

3. Cyfamod 

Mae Duw yn ei ymrwymo’i hun wrth ei bobl trwy’i gyfamod.  Mae cyfamod â Noa ac Abraham ond yn arbennig â chenedl Israel o Fynydd Sinai.  Cofiwn mai ystyr ‘Hen Destament’ yw ‘hen gyfamod’.  Mor rhyfeddol fod Duw mor fawr wedi’i ymrwymo’i hun wrth ei bobl trwy gyfamod.

GENESIS

 • Awdur: Moses
 • Amser:  c.1450 CC -1400 CC
 • Lleoliad: Aifft, Canaan ac ehangach
 • Pwrpas: Gosod sylfaen hanesyddol a diwinyddol
 • Athrawiaeth: Creu, cwymp
 • Cynnwys: (Pennod)
 • 1-11 Hanes cynnar y byd
 • 12-50 Hanes teulu Abraham – pobl Dduw
 • Adnod Allweddol: 17:7

EXODUS

 • Awdur: Moses
 • Amser:  c.1445 CC -1440 CC
 • Lleoliad: Aifft i Sinai
 • Pwrpas: Duw yn prynu ei bobl o gaethiwed
 • Athrawiaeth: Prynedigaeth, cyfraith Duw
 • Cynnwys: (Pennod)
 • 1-13 Yr exodus o’r Aifft
 • 14-18 O’r Môr Coch at Sinai
 • 19-40 Cyfreithiau Sinai
 • Adnod Allweddol 34:6-7

LEFITICUS

 • Awdur: Moses
 • Amser:  c.1445 CC -1400 CC
 • Lleoliad: Sinai
 • Pwrpas: Sut i addoli a byw yn sanctaidd
 • Athrawiaeth: Iawn, sancteiddrwydd
 • Cynnwys: (Pennod)
 • 1-7       Aberthau
 • 8-10   Offeiriaid
 • 11-17   Aflendid a glendid seremonïol
 • 18-27 Y bywyd sanctaidd
 • Adnod Allweddol: 19:2

NUMERI

 • Awdur: Moses
 • Amser:  c.1445 CC -1400 CC
 • Lleoliad: O Sinai i Moab
 • Pwrpas: Olrhain trafferthion y daith
 • Athrawiaeth: Y bywyd Cristnogol
 • Cynnwys: (Pennod)
 • 1-9     Wrth fynydd Sinai
 • 10-21 Y daith i Moab
 • 22-36 Yn Moab
 • Adnod Allweddol: 14:9

DEUTERONOMIUM

 • Awdur: Moses
 • Amser:  c.1401 CC – 1400 CC
 • Lleoliad: Gwastadedd Moab
 • Pwrpas: Atgoffa’r bobl o Gyfraith Duw cyn mynd i Wlad yr Addewid
 • Athrawiaeth: Cyfraith Duw
 • Cynnwys: (Pennod)
 • 1-4     Cofio’r gorffennol
 • 5-26    Ailadrodd y Gyfraith
 • 27-30  Adnewyddu’r cyfamod
 • 31-34 Josua a ffarwel Moses
 • Adnod Allweddol: 6:4,5

 

Ffeiliau i lawrlwytho

Lawrlwytho PDF
Adnodd diwethaf