Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Ffordd Gadarn

13 Tachwedd 2008 | gan Wyn James

Y Ffordd Gadarn – Ysgrifau ar Len a Chrefydd gan R. Geraint Gruffydd

  • gan R Geraint Gruffydd (Gol E Wyn James)
  • 341tud.
  • Clawr Meddal.
  • ISBN 978-1-85049-230-6
  • RRP £14.95

Ceir yn y gyfrol hon ddetholiad o ysgrifau poblogaidd un o ffigyrau amlycaf y bywyd diwylliannol Cymraeg heddiw. Yn ogystal â bod yn ysgolhaig o’r radd flaenaf, mae’r awdur hefyd yn Gristion o argyhoeddiad dwfn, ac y mae llawer o’i waith yn canolbwyntio ar ddadansoddi a dehongli’r dreftadaeth Gristnogol Gymraeg. Gyda rhagair gan Bobi Jones.

Yn Y Ffordd Gadarn – Ysgrifau am Fyd Llên a Chrefydd gan R. Geraint Gruffydd ceir detholiad o ysgrifau poblogaidd un o ffigyrau amlycaf y bywyd diwylliannol Cymraeg heddiw. Yn ogystal â bod yn ysgolhaig o’r radd flaenaf, mae’r awdur hefyd yn Gristion o argyhoeddiad dwfn, ac y mae llawer o’i waith yn canolbwyntio ar ddadansoddi a dehongli’r dreftadaeth Gristnogol Gymraeg. Mae tair rhan i’r gyfrol. Yn yr adran gyntaf trafodir materion y gellir eu galw’n ‘uniongyrchol grefyddol’. Yn yr ail cawn ysgrifau ar wahanol agweddau ar lên a diwylliant Cristnogol Cymru o’r Diwygiad Protestannaidd ymlaen. Casgliad o ysgrifau mwy personol eu natur yw’r adran olaf, yn cynnwys teyrngedau i nifer o gydweithwyr a chyfeillion yr awdur. Golygydd y gyfrol yw Dr E. Wyn James, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, a cheir rhagymadrodd gan yr Athro Bobi Jones.

Prynu