Croeso i Wefan Mudiad Efengylaidd Cymru.

Mae Mudiad Efengylaidd Cymru yn gwasanaethu eglwysi a Christnogion, eu cynorthwyo i ogoneddu Duw, efengylu Cymru, a nerthu credinwyr.

Mudiad o eglwysi, gweinidogion a Christnogion o wahanol fathau o sefyllfaoedd sy’n caru Iesu Grist, yn credu mai Gair Duw yw’r Beibl, ac sy’n argyhoeddiedig mai’r Efengyl yw’r unig obaith i’n byd colledig yw MEC. Rhannwn yr un daliadau craidd (a amlinellir yn natganiad ffydd MEC), a mynegwn ein hundod yng Nghrist trwy ddod at ein gilydd i’w wasanaethu Ef a’i bobl (yr Eglwys). Arweinir MEC gan arweinwyr eglwysi, felly, nid yw yn enwad neu yn Gymdeithas, ond yn was i eglwysi’r efengyl.

Ceir gwybodaeth am weithgareddau MEC ar y wefan yma, gan gynnwys y cynadleddau, digwyddiadau ac adnoddau diweddaraf.

Newsletter

sign up for our newsletter