Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Cylchgrawn Efengylaidd

Gwasanaethu'r Eglwys

Cylchgrawn chwarterol y Mudiad Efengylaidd sy’n ymwneud â sawl agwedd ar Gristnogaeth yng Nghymru yw’r ‘Cylchgrawn Efengylaidd’. Ceir ynddo newyddion, erthyglau, adolygiadau a llawer mwy. Mae’r Cylchgrawn yn ymgeisio i hyrwyddo’r ffydd Gristnogol a thystio i wirionedd Duw yn y Beibl ac ym mywyd ei bobl.

Rhifyn newydd ar gael – Haf 2019

Yn y rhifyn hwn:


3.   Golygyddol
4.   70 Mlynedd ers Cychwyn y Cylchgrawn
6.   Ararat (Nathan Munday)
8.  Adolygiadau
10. Rwy’n Caru’r Arglwydd Iesu (Dafydd Ifans)
11. A Oes Heddwch? (Annie Williams)
12. Cipolwg ar y Byd
13. Gair yn ei le
14. Trobwynt (Eleri Trythall)
16. Crist yn y Caribî (Dyfan Graves)
18. Y Parchedig Cecil Jenkins (Evan George)
20. Llwybrau (Bethan Perry)
22. Pechodau Parchus (Anna Ayling)
24. Oedfa Gymraeg yn Merthyr (Bethan Jenkins)
25. Salm 34
26. Patrymau Cywrain (Lea Alexander)
28. Diwygwyr Dyffryn Conwy (Geraint Lloyd)
30. Cipolwg ar Gymru
 

Eisiau darllen mwy?

Dilynwch y ddolen hon

Talu a Thanysgrifio

Er mwy talu am anfoneb dilynwch y ddolen hon, ac er mwyn tanysgrifio defnyddwich y ddolen hon.
(Mae rhifyn newydd allan, ond ni fydd yn ymddangos ar y wefan am rai wythnosau)

Gwanwyn 2019

Oherwydd problemau gyda’r cyhoeddi ni chafwyd rhifyn Nadoli 2018

Hydref 2018

Haf 2018

I ddarllen erthyglau unigol cliciwch yma

Gwanwyn 2018

Nadoli 2017

Hydref 2017

Haf 2017

Gwanwyn 2017

Nadolig 2016